Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Kimia

Posted on Januari 4, 2021Februari 7, 2024Categories Ahli K3 KimiaTags , ,   Leave a comment on Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Kimia

Pembinaan dan Pelatihan Ahli K3 Kimia Sertifikasi LATAR BELAKANG TRAINING AHLI K3 KIMIAPelatihan ini peserta dilatih untuk menjadi calon Ahli K3 Kimia di tempatkerjanya seperti yang dimaksud UU No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja sesuai Keputusan Menaker No.KEP.187/MEN/1999 dengan waktu penyelenggaraan selama 120 jam pelajaran. TUJUAN1.Setelah mengikuti pelatihan Ahli K3 Kimia ini, peserta mampu mengetahui dan memahami: 2.Peraturan perundangan K3 Kimia dan Lingkungan3.Identifikasi, evaluasi dan pengendalian bahaya potensial dalam menyimpan,mengangkut dan menggunakan bahan kimia berbahaya4.Cara kerja yang … Continue reading “Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Kimia”